Negatorzy prawa międzynarodowego

1. nie istnieje prawo międzynarodowe jako zbiór reguł, o którym powiedzieć można powiedzieć, że jest prawem obowiązującym.
2. prawo obowiązujące bowiem – to zbiór reguł efektywnie i skutecznie kształtujących relacje społeczne.
3. to co nazywa się prawem międzynarodowym jest zbyt łatwo naruszane, lekceważone aby można było mówić o efektywności i skuteczności jego nakazów, to zatem inny niż prawo zbiór reguł;
4. efektywne i skuteczne normy prawa odnajdujemy realnie jedynie w krajowym porządku prawnym.

Dlatego, że PRAWO:
 to reguły stanowione przez wyłonionego przez społeczność (naród) prawodawcę, ustawodawcę;
 to reguły, których ustawodawca nie ustanawia dla siebie, ale dla społeczności;
 jeśli pojawiają się wątpliwości co do stosowania reguł lub też ich interpretacji i pojawia się spór, także między władzą publiczną a jej adresatem, o wątpliwościach rozstrzyga gotowy do czynienia tego sąd.
 przestrzeganie reguł jest dobrowolne (autorytet władzy) lub wymuszane;
Prawo jest bytem realnym bowiem – gwarantuje to miecz ‛sankcji’.
Prawo pozytywne to ‛nakaz suwerena’, a ,,(...) nakaz suwerena nie tyle różni się formą od innych jego życzeń, ile konsekwencją dolegliwości i bólu w przypadku jego zlekceważenia.” John Austin
Istnieje zatem iunctim między terminem Prawo a Sankcja (przymus).

Jeżeli zatem poszukujemy prawa w obrębie społeczności międzynarodowej to go nie znajdziemy, bowiem w jej obrębie ... ,,il n’y-a pas de loi, il n’y-a pas de juge, il n’y-a pas de gendarme” – „nie ma ustawy, nie ma sędziego, nie ma żandarma”;

Dwa pytania:
- czy założenie u podstaw, „wymuszającej” funkcji krajowego porządku prawnego jest z natury swej uprawnione ?
- czy próby wyjaśniana natury prawa międzynarodowego w odwołaniu do wzorca krajowego porządku prawnego są jedynie uprawnione ?

Teza:
- suwerenne państwa istnieją dopiero od około (+ - ) 400 lat;
- tworzą zbiór potrzebnych im reguł w ‛swoim’ środowisku, odmiennym niż społeczność krajowa
- z tych przyczyn, międzynarodowy porządek prawny, nosi inne znamiona niż znamiona, krajowego porządku prawnego;

Jej prawdziwość wymaga wykazania, że jest międzynarodowy ...
- ustawodawca;
- sędzim;
- i żandarm;