Prawo Międzynarodowe

Secesja, podział – dotyczył państw federacyjnych – uszanowanie zasady uti possidetis iuris była dla wszystkich oczywista. Zjednoczenie Zjednoczenie oznacza akt połączenia się dwóch lub więcej państw; powstaje nowy państwowy podmiot, podmioty łączące się przestają istnieć. Dobrowolny i równoprawny traktat zjednoczeniowy podstawą procesu. Połączenie Jemenu Północnego z Południowym (1990)