Prawo Międzynarodowe

Status osób

Traktat w sprawie obywatelstwa między państwami Związku Północno-Niemieckiego a Stanami Zjednoczonymi (1868)

Art. 1 „Przynależni do Związku Północno-Niemieckiego, którzy stali się naturalizowanymi obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki i przebywali w Stanach Zjednoczonych pięć lat bez przerwy, winni być uważani przez Związek Północno-Niemiecki jako obywatele amerykańscy i jako tacy traktowani.
    Podobnie obywatele Stanów Zj. ...”

Akt generalny Konferencji Brukselskiej (1890)

W art.1 „Wskazywała na najskuteczniejsze sposoby zwalczania handlu niewolnikami w głębi Afryki” – wykonywał dołączoną do akty końcowego kongresu wiedeńskiego – Deklarację Mocarstw, co do zniesienia handlu Murzynami przyjętą 8 lutego 1815r.

Deklaracja mocarstw co do zniesienia handlu murzynami przyjęta 8 lutego 1815r.


Konwencja haska w sprawie zwalczania pijaństwa wśród rybaków na Morzu Północnym, szerzoną przez tzw. szynki pływające (cabarets flottants, coopers albo bumboots) (1887 – UK, B, NI, D, N).


Proces normotwórczy I  poł. XX wieku –

Z jednej strony to okres wielkich dokonań traktatowych:

Pakt LN, statut MOP, statut STSM, akt generalny genewski (pokojowe rozstrzyganie sporów), traktat wyrzeczenia się wojny (Brianda-Kelloga), prawo wojenne (1929 o traktowaniu jeńców i rannych), czy też protokół dotyczący zakazu używania w wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych (1925).

Z drugiej stronny regulacje: żeglugi morskiej, śródlądowej, powietrznej, dotyczące współpracy gospodarczej i naukowej.

Liga Narodów – 4 834 zarejestrowanych umów w Sekretariacie LN


Najważniejsze cechy procesu normotwórczego doby współczesnej (1945-2005):

1.    Ilościowy wzrost regulacji i przedmiotowe bogactwo regulacji;

2.    Fakt odwoływania się w normowaniu międzynarodowych relacji nie tylko do tzw. „twardego prawa”, lecz również do reguł „ miękkiego prawa”;


3.    Rozbudowa mechanizmów międzynarodowej kontroli wykonywania zobowiązań międzynarodowych;

4.    Regionalizm prawa międzynarodowego.