Prawo Międzynarodowe

Prawo wojenne:

Akt uznania wieczystej neutralności Szwajcarii (1815) a następnie Belgii (1831)

Konwencja w sprawie polepszenia losu rannych wojskowych w armiach w polu będących (1864)

Deklaracja w przedmiocie wojny morskiej 1856

Deklaracja w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru 1868

Konwencje haskie:
1899, 26państw, 3 konwencje
1907,44 państwa, 13 konwencji


Deklaracja (1856)

„Pełnomocnicy ... ustalili uroczystą deklarację następującą:

Korsarstwo jest i pozostaje zniesione;
Bandera neutralna osłania towar nieprzyjacielski z wyjątkiem kontrabandy.
Towar neutralny nie może zostać zajęty pod banderą nieprzyjacielską za wyjątkiem kontrabandy wojennej
Blokady aby były ważne muszą byś skuteczne tj. przeprowadzone przez siły zbrojne wystarczające do rzeczywistego bronienia dostępu do wybrzeża nieprzyjacielskiego.”


1907 – poza pierwszą konwencją (o pokojowym rozstrzyganiu sporów), w każdym z pozostałych przypadków chodzi o  ius ad bellum (II) i ius in bello (III-XIII)

I – O pokojowy rozstrzyganiu sporów
II – W sprawie ograniczenia użycia siły celem ścigania długów zagwarantowanych umową
III – Dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich
IV – Dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej + Regulamin
V – Dotycząca praw i obowiązków Mocarstw i osób neutralnych w razie wojny lądowej.
VI – Dotycząca stanowiska prawnego okrętów handlowych nieprzyjacielskich na początku kroków wojennych.


Komunikacja :

Rzeki międzynarodowe
Cieśniny morskie
Kanały morskie

Pocztowa
Telegraficzna


Cieśniny morskie

-Niezbędne dla żeglugi międzynarodowej
-Terytorialne

Cieśniny, czarnomorskie, bałtyckie(1857),  Magellana (1881)     

Bosfor - Morze Marmara – Dardanele – ewolucja reżimu cieśnin poprzez kolejne traktaty wielostronne:

Konwencja londyńska (1841)
Traktat paryski (1856)
Traktat londyński (1871)
Traktat pokojowy z Sevres (1920)
Traktat lozański (1823); demilitaryzacja cieśnin, Komisja Cieśnin, wolność żeglugi dla H i W

Konwencja z Montreux 1936; wolność żeglugi  (warunki odmienne dla H i W)


Skala problemu współcześnie - 116 przejść morskich – cieśnin będących cieśninami terytorialnymi
Reguły generalne żeglugi w cieśninach terytorialnych normuje prawo morza z 1982. Prawo to honoruje autonomiczny reżim w/w cieśnin.


KANAŁY morskie (sztuczne drogi wodne łączące dwa otwarte dla żeglugi międzynarodowej)

Kanały sueski, panamski, kiloński, koryncki.

Traktat w sprawie Kanału Sueskiego (1988)
Art. 1 „Kanał morski Sueski będzie zawsze wolny i otwarty, w czasie wojny i w czasie pokoju, dla wszystkich okrętów handlowych czy wojennych bez różnicy bandery. Wobec tego Wysokie układające się Strony postanawiają nie naruszać wolności korzystania z kanału tak w czasie wojny, jak w czasie pokoju. Kanał nie będzie nigdy poddany blokadzie”.

Strefa kanału + 3 Mm obszar morski u wejścia do kanału - zostały zneutralizowane i zdemilitaryzowane.


Traktat między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią w sprawie Kanału Panamskiego (1901)
Art. 3 „Stany Zj. przyjmują, jako podstawę neutralizacji rzeczonego kanału żeglownego, następujące prawidła, których treść zawarta jest w konwencji konstantynopolitańskiej, podpisanej 28 października 1888 roku, w sprawie wolnej żeglugi na Kanale Sueskim, a mianowicie : (...)”.

Traktat wersalski (1919)

Art. 380 „Kanał Kiloński i dostępy do niego będą zawsze wolne i otwarte na stopie zupełnej równości dla statków wojennych i handlowych wszystkich państw będących w pokoju z Niemcami”.


Obrót handlowy

Klauzula najwyższego uprzywilejowana – elementem umów handlowych

Konwencja dotycząca  ochrony własności przemysłowej Paryż 1883
Konwencja o fałszywych oznakach pochodzenia towarów Madryt 1891
Porozumienie o rejestracji znaków fabrycznych 1891

Unia międzynarodowa ochrony dzieł literackich i artystycznych Berno 1886