Prawo Międzynarodowe

Prawo międzynarodowe jest jedną z najszybciej i najprężniej rozwijających się dziedzin prawa. Na tle innych dziedzin prawa jest to zagadnienie całkiem młode, pozbawione długiej historii i praktyki. Jednak wraz z ciągłym rozwojem i nieustająca integracją wszystkich państw świata aspekt ten narodził się naturalnie i dynamicznie rozwija. Obecnie z każdym dniem świat co raz bardziej przypomina globalną wioskę, która dla swojego istnienia potrzebuje efektywnych przepisów prawnych obowiązujących na podłożu międzynarodowym. Nie może to być jednak 'suchy' i nic nieznaczący kodeks prawa uchwalony np. podczas posiedzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Muszą to być przepisy wynikające z potrzeb i leżące w interesie wszystkich państw świata, gdyż tylko wtedy będzie zapewniona ich pełna skuteczność.

Co na stronie?

Na stronie postaram się poruszyć i przedstawić liczne kwestie dotyczące prawa międzynarodowego. Są to aspekty wchodzące zarówno bezpośrednio jak i pośrednio w jego skład, oraz pozwalające zrozumieć w jaki sposób ta dziedzina prawa się kształtowała. Zapraszam do lektury.